2016, het jaar van de strategische projecten

moervaartvalleiDe strategische projecten zijn enig in hun soort. Er zijn geen andere projecten dan de strategische projecten, waar coördinatie tussen verschillende bestuursniveaus, en tussen verschillende diensten van hetzelfde bestuursniveau zo noodzakelijk is. En tegelijk ook zo dankbaar! In het jaarverslag van 2016 van gouverneur Briers ontdekt u hoe de strategische projecten Van Erembald tot Kravaalbos, Landschapspark Drongengoed, Schelde Sterk Merk, het Project Gentse Kanaalzone (Open ruimteproject Moervaartvallei en het complex project Klein-Rusland) en het Parkbos een hoge vlucht namen in 2016.

Het tij gekeerd?

Ook voor de bekkenbesturen was 2016 een belangrijk jaar. In Oost-Vlaanderen zijn er 17 aandachtsgebieden. Alle betrokken partners gaan in overleg voor élk van deze gebieden. Doelstelling? Een goede ecologische toestand van de waterlopen. De bekkenbesturen en andere partners van het integraal waterbeleid hebben nog veel werk voor de boeg maar er zijn de voorbije jaren ook al veel maatregelen getroffen. U leest hier meer over in ‘Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen’, mijn toespraak voor de provincieraad van 2016.

Op de bank met
op de bank met
In juni 2016 organiseerde de gouverneur, samen met de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, voor de eerste keer het evenement: “Op de bank met Oost-Vlamingen met een visie”. Een Oost-Vlaming in een topfunctie werd uitgenodigd om samen met een drietal genodigden in debat te treden. De eerste gast op de bank was Jan Smets, gouverneur van de nationale bank. Samen met gouverneur Jan Briers, Georges De Moor en Herman Van De Velde zorgde Jan Smets voor een boeiend debat.

Streekmotor23
In 2016 werd Streekmotor 23 opgericht. Een streekfonds, actief in 23 gemeenten vastreekmotor23n de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Het wil verschillende actoren in de regio zich laten inzetten voor hun omgeving. Iedereen in de regio kan bijdragen aan een streekfonds op zijn/haar manier: een projectidee indienen en (indien weerhouden) uitvoeren, een gift doen, een fondsenwervingsactie op touw zetten… Het is een initiatief door en voor de streek, dat bijdraagt tot sociale cohesie en de mensen verbindt met elkaar en met de omgeving.

Nog meer bruggen bouwen
Ook in 2016 nam gouverneur Briers zijn opdracht als bruggenbouwer bijzonder ten harte: “ik mag wel concluderen dat de gouverneurs hun opdracht meer dan ooit vervullen en ja, we doen dat gewoon graag!” Lees er meer over in het jaarverslag.