20ste editie van de Verkeersveilige dag

Op 26 februari 2016 vond voor de 20ste keer de Verkeersveilige dag plaats. Deze bovenlokale actie wordt jaarlijks georganiseerd ter herdenking van de kettingbotsing op de E17, ter hoogte van Nazareth. Bij deze kettingbotsing lieten 10 mensen het leven en raakten 56 personen zwaar gewond.

Net zoals de voorgaande jaren deden ook dit jaar alle Oost-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen mee. Nieuw dit jaar was de deelname van de federale spoorwegpolitie aan de actie. In totaal werden 260 politiemensen ingezet op 145 plaatsen. De gouverneur dankt de politiediensten voor hun medewerking aan deze actie. De politie wordt momenteel met verschillende uitdagingen geconfronteerd (denken we maar aan terreurdreiging), toch ligt het aantal gecontroleerde voertuigen opvallend hoger dan vorig jaar (20%). Dit toont aan dat verkeersveiligheid ook voor de politiediensten een topprioriteit blijft.

Tijdens de Verkeersveilige dag controleert de politie op verkeersovertredingen in het algemeen, maar legt ze de nadruk op snelheidscontroles in het bijzonder. Snelheid blijkt nog steeds een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen te zijn. Het is dus belangrijk om hier blijvend aandacht voor te hebben en mensen hiervoor te blijven sensibiliseren.

Teleurstellende resultaten

De Verkeersveilige dag is een sensibiliseringscampagne en werd via verschillende kanalen aangekondigd. Desondanks konden we dit jaar, voor het eerst sinds 2013, een (lichte) stijging vaststellen van het aantal snelheidsovertredingen. 6,3% van het totale aantal gecontroleerde voertuigen reed te snel, dit tegenover 6% procent vorig jaar. Ook bij de andere inbreuken op het verkeersreglement merken we een stijging op. Zo is het aantal bestuurders dat betrapt werd met een GSM achter het stuur gestegen van 2,61% in 2015 naar 3,59% in 2016. Het aantal bestuurders zonder veiligheidsgordel steeg ook  van 3,63% naar 5,74%. Een betreurenswaardige vaststelling is de aanzienlijke stijging van het aantal zware overtredingen (overtredingen die aanleiding geven tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs) ten opzichte van vorig jaar. In 2015 waren er 6 zware overtredingen, in 2016 waren dit er 16. Deze cijfers tonen aan dat er blijvend aandacht moet zijn voor sensibilisering en dat het cruciaal is om gerichte controleacties te blijven organiseren.

Bezoek aan controleposten

Gouverneur Jan Briers hecht veel belang aan verkeersveiligheid en de controleacties van de politiediensten. Om zijn waardering te tonen, bracht hij een bezoek aan de verkeersdispositieven in de gemeenten De Pinte en Zulte. De gouverneur werd bij deze bezoeken vergezeld door wnd. Procureur-generaal Louis Vandenberghe en arrondissementcommissaris Walter Dejaegher.