24 parlementairen uit alle politieke partijen ijveren voor personenvervoer op de toekomstige spoorlijn Gent-Terneuzen

Spoorlijn 204 Gent-TerneuzenGouverneur Jan Briers en 24 parlementairen* uit de regio schreven een gezamenlijke brief naar de mobiliteitsministers: federaal minister François Bellot en Vlaams minister Ben Weyts. Ook de CEO van NMBS, Sophie Dutordoir, en de CEO van Infrabel, Luc Lallemand, ontvingen de brief. Uit het grote aantal handtekeningen blijkt het brede draagvlak voor dit project, over alle partijgrenzen heen. In de brief vragen de gouverneur en de volksvertegenwoordigers een overleg met beide ministers en CEO’s over de spoorlijn Gent-Terneuzen. Bedoeling? De spoorlijn Gent-Terneuzen mee in het investeringsprogramma van de spoorbedrijven krijgen.

Spoorlijn 204: Gent-Zelzate
Vanuit Oost-Vlaanderen wordt al lang geijverd voor het inzetten van spoorlijn 204 voor personenvervoer. Spoorlijn 204 is de goederenspoorlijn naast Kennedylaan, en loopt van Gent-Dampoort naar ArcelorMittal. Lokaal is dit project over alle partijen heen sterk gedragen: er zijn unanieme moties in de gemeenteraden en de provincieraad, zowel Gent als Zelzate pleiten voor dit project en zowel VOKA als de vakbonden zijn voorstanders. Langs het traject liggen immers heel wat bedrijven, waaronder de twee grootste werkgevers uit de regio, Volvo Car en ArcelorMittal. Het inzetten van lijn 204 (Gent-Zelzate) voor personenvervoer werd opgenomen in de Vlaamse spoorstrategie van 2013.

Versterking spoorverbindingen
Recent dienden het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports een Europees subsidiedossier in, in het kader van Connecting Europe Facility (CEF). Dankzij de verkregen middelen zullen zij een aantal spoorstudies uitvoeren. Zo willen beide havenbedrijven de knelpunten rond de spoorverbindingen in de grensoverschrijdende kanaalzone Terneuzen –Gent wegwerken. Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports bereiden momenteel een fusie voor. Gevolg? Een versterking van de spoorverbindingen binnen de fusiehaven als centrale hub naar het volledige hinterland. Eén van de deelstudies is het onderzoek naar het doortrekken van spoorlijn 204, en de openstelling van de goederenlijnen voor personenvervoer via het spoor.

Begin juli nam de Europese Commissie een positief subsidiebesluit. Het driejarige onderzoek kost in totaal ongeveer 1,3 miljoen euro. De Europese Commissie betaalt de helft: zo’n 650.000 euro. Zeeland Seaports, provincie Zeeland, gemeente Terneuzen, Havenbedrijf Gent, Stad Gent en provincie Oost-Vlaanderen nemen de andere helft op zich. De studie heeft een erg breed draagvlak: bedrijven, bedrijvenverenigingen en lokale, nationale en federale overheden gaven hun steun aan het aanvraagdossier.
Momenteel loopt het overleg over het nieuwe investeringsplan voor de NMBS en Infrabel. De gouverneur en de parlementairen willen de spoorlijn Gent-Zelzate-Terneuzen mee in dit investeringsplan krijgen.

*Peter Buysrogge (federaal volksvertegenwoordiger), Peter Dedecker (federaal volksvertegenwoordiger), Egbert Lachaert (federaal volksvertegenwoordiger), Karin Temmerman (federaal volksvertegenwoordiger), Carina Van Cauter (federaal volksvertegenwoordiger), Vincent Van Peteghem (federaal volksvertegenwoordiger), Veli Yüksel (federaal volksvertegenwoordiger), Stefaan Vanhecke (federaal volksvertegenwoordiger, Andries Gyffroy (senator en Vlaams volksvertegenwoordiger), Jan Becaus (senator), Koen Daniëls (Vlaams volksvertegenwoordiger), Mathias De Clercq (Vlaams volksvertegenwoordiger), Herman De Croo (Vlaams volksvertegenwoordiger), Jos De Meyer (Vlaams volksvertegenwoordiger), Ortwin Depoortere (Vlaams volksvertegenwoordiger), Jenne De Potter (Vlaams volksvertegenwoordiger), Matthias Diependaele (Vlaams volksvertegenwoordiger), Björn Rzoska (Vlaams volksvertegenwoordiger), Elke Sleurs (Vlaams volksvertegenwoordiger), Valerie Taeldeman (Vlaams volksvertegenwoordiger), Joris Vandenbroucke (Vlaams volksvertegenwoordiger), Bart Van Malderen (Vlaams volksvertegenwoordiger), Sabine Vermeulen (Vlaams volksvertegenwoordiger), Barbara Pas (federaal volksvertegenwoordiger).

Vragen?
Veerle De Bock, projectcoördinator Gentse Kanaalzone, veerle.de.bock@oost-vlaanderen.be, 09 267 78 10, 0497 86 19 65.