Arrondissementscommissarissen

Arrondissementscommissarissen fungeren als adjuncten van de gouverneur en dragen zorg voor de politionele veiligheid en de veiligheid van de bevolking in hun ambtsgebied.

Arrondissementscommissarissen in Oost-Vlaanderen

  • de heer Didier Detollenaere
  • de heer Björn Heirbrant (wnd)

Interne Staatshervorming

De Vlaamse regering besliste in april 2011, in het kader van het Witboek Interne Staatshervorming, de functie van arrondissementscommissaris op Vlaams niveau op termijn te laten verdwijnen door geen nieuwe arrondissementscommissarissen te benoemen. In de plaats wordt een dienst van de gouverneur opgericht die de gouverneur zal ondersteunen in de coördinerende opdracht die hij voor de Vlaamse regering vervult.

Voor de uitoefening van de federale taken wordt 1 arrondissementscommissaris per provincie behouden.