Assistenten topfiguren in onze samenleving ontmoetten elkaar

Op dinsdag 7 juni 2016 vond de eerste editie van M.A.N. Talk plaats in het Gentse stadhuis. ‘M.A.N’. staat voor ‘Management Assistant Network’ en verwijst naar het luik ‘netwerken’. De naam is eveneens een knipoog naar de vrouwelijke meerderheid onder de huidige assistenten.

M.A.N. Talk © Bert Temmerman

Speeddaten in het Gentse stadhuis © Bert Temmerman

Concept
M.A.N. Talk is een nieuw netwerkplatform voor de assistenten van sleutelfiguren uit allerlei sectoren. Doel: elkaar beter leren kennen, uitwisselen van kennis en expertise en zo vlugger beslissingen uitlokken die de burger ten goede komen. M.A.N Talk ontstond met de steun van De Community Gent, dè ontmoetingsplaats voor samenwerking tussen organisaties uit de Gentse cultuur, sport, economie, onderwijs, zorg en de Stad Gent.

© Bert Temmerman

Belgisch kampioen Belleman Jean-Pierre Van der Perre © Bert Temmerman

Speeddaten met 70 assistenten en de Belleman
Een 70-tal enthousiaste genodigden schreven zich in met het vooruitzicht hun eigen contacten in levende lijve te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Assistenten van Ministers, van CEO’s van topbedrijven, van burgemeesters en van overheidsmanagers kwamen er elkaar tegen. De vrolijke kreten en verrassende kennismakingen weergalmden door de pacificatiezaal. De toon was onmiddellijk gezet tot grote vreugde van initiatiefnemers Lynn Van Acker en haar gouverneur Jan Briers. Na een korte verwelkoming in aanwezigheid van Gouverneur Jan Briers, Burgemeester Daniël Termont en voorzitter van de Community Gent, dhr. Luc De Bruyckere, werd iedereen uitgenodigd om te speeddaten. Niemand minder dan Belleman Jean-Pierre Van der Perre, recent Belgisch bellemankampioen, zorgde voor het belsignaal bij elke wissel. De kaartjes met vragen bij stille momenten bleken al snel overbodig. De assistenten hadden elkaar zoveel te vertellen dat de Belleman besliste de tijd per gesprek op te drijven. Na de speeddate werd gezellig nagepraat bij een hapje en een drankje. Voor de weg naar huis kregen de genodigden nog een lekker chocolaatje aangeboden dankzij Neuhaus.

© Bert Temmerman

70 assistenten van topfiguren ontmoetten elkaar © Bert Temmerman

De toekomst
Het aanwezige gezelschap liet meermaals horen dat een volgende editie een absolute must is. Het huidig platform zal verder uitgebouwd worden met als doelstelling om van M.A.N. Talk een vaste waarde te maken onder de Management Assistants. Aan de hand van unieke locaties, sprekers en topics hopen we het netwerk van alle ingrediënten te voorzien om dit mogelijk te maken.

Partners
Dankzij de expertise, begeleiding en financiële steun van de Community Gent vond M.A.N. Talk een mooi kader om het concept in uit te werken. “Samenwerken” staat hierbij centraal. Naast de Community Gent zorgden ook de Stad Gent, Artexis, Voka, UGent, Port of Ghent en Gent Festival voor een meer dan geslaagde organisatie.