Knesselare alsnog erkend voor overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014

Op 7 september 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wijziging van het KB van 7 mei 2015 waarbij de overvloedige regenval op 7, 8 en 9 juni 2014 werd erkend. Nu wordt ook de gemeente Knesselare erkend voor deze algemene ramp.

Drie maanden tijd
De getroffenen die schade hebben geleden op het grondgebied Knesselare ten gevolge van de overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014 krijgen 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen bij gouverneur Jan Briers, d.w.z. tot en met 31 december 2016. Lees verder

Assistenten topfiguren in onze samenleving ontmoetten elkaar

Op dinsdag 7 juni 2016 vond de eerste editie van M.A.N. Talk plaats in het Gentse stadhuis. ‘M.A.N’. staat voor ‘Management Assistant Network’ en verwijst naar het luik ‘netwerken’. De naam is eveneens een knipoog naar de vrouwelijke meerderheid onder de huidige assistenten.

M.A.N. Talk © Bert Temmerman

Speeddaten in het Gentse stadhuis © Bert Temmerman

Concept
M.A.N. Talk is een nieuw netwerkplatform voor de assistenten van sleutelfiguren uit allerlei sectoren. Doel: elkaar beter leren kennen, uitwisselen van kennis en expertise en zo vlugger beslissingen uitlokken die de burger ten goede komen. M.A.N Talk ontstond met de steun van De Community Gent, dè ontmoetingsplaats voor samenwerking tussen organisaties uit de Gentse cultuur, sport, economie, onderwijs, zorg en de Stad Gent. Lees verder

Tijd voor Deneys&Denys

logoDe Gentse Feesten komen eraan en liefhebbers van het klassieke genre weten dat ze dan de Deneys&Denys-concerten opnieuw in hun agenda kunnen aanstippen. Dit jaar brengen de concerten 2 jonge solisten naar de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Lees verder

Werkjaar 2015: boeiend en eens te meer verrijkend

2015, het derde werkjaar van gouverneur Briers was een druk maar wederom boeiend jaar. Naast de dagelijkse opdrachten en verplichtingen werden heel wat nieuwe projecten onder het voorzitterschap van de gouverneur opgestart.

Goed leven in onze provincie
2015 betekende de start voor de opmaak van een toekomstvisie voor de Zelzaatse wijk foto krvaalbosKlein-Rusland en het Open Ruimteproject Moervaartvallei moet zorgen voor meer natuur in het havengebied. Nog meer ruimte voor groen en recreatie in onze provincie wordt gerealiseerd dankzij de nieuwe projecten Van Erembald tot Kravaalbos en Landschapspark Drongen. En wie in 2015 de eerste editie van Parklife, dat meteen een schot in de roos was, in het mooie Parkbos gemist heeft, krijgt dit jaar een herkansing. Lees verder

Aanslagen in Brussel

Ten gevolge van de aanslagen in Brussels Airport en het metrostation Maalbeek besliste het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, om van dreigingsniveau 3 over te gaan naar dreigingsniveau 4 voor heel België.

Gouverneur Jan Briers riep gisterenochtend het provinciaal crisiscentrum meteen samen. Gedurende de hele dag werd de situatie daar op de voet gevolgd met als doel uitvoering te geven aan de maatregelen genomen door de regering.

Communicatie naar de bevolking

De gouverneur verwijst graag naar de officiële communicatiekanalen van de federale overheid voor meer informatie en specifieke richtlijnen. Deze informatie is terug te vinden op de website van het Crisiscentrum, het officiële twitterkanaal van het Crisiscentrum en de officiële facebookpagina van het Crisiscentrum.

De gouverneur is diep geschokt door de gebeurtenissen en betuigt zijn medeleven aan alle getroffen familieleden en slachtoffers.

HET MAGISCH THEATER in de ambtswoning van de gouverneur op zondag 20 maart 2016

Momenteel loopt in de ambtswoning van de gouverneur de tentoonstelling A perfect Storm for Business. Als onderdeel van deze tentoonstelling brengen Sidney Aelbrecht, Thomas De Smedt en Arjen Verswijvelt zondagnamiddag 20/03 (doorlopend) live het auditieve gedeelte van Het Magisch Theater. Het Magisch Theater is een visueel/auditief tweeluik, waarbij een auditief werk gekoppeld is aan het schilderij dat op de bovenverdieping van de ambtswoning hangt.Op deze manier willen ze de grenzen tussen muziek en beeldende kunst opheffen.

HMT6

HET MAGISCH THEATER

Eén van de inspiratiebronnen van Sidney voor het Magisch Theater is de Zwitserse schrijver Hermann Hesse (1877 – 1962) en de vaak terugkerende dualiteit tussen het mannelijke (het rationele, verstandelijke) en het vrouwelijk (het intuïtieve en gevoelsmatige) in zijn romans. Daarnaast is het Magisch Theater een begrip dat voortkomt  diens roman De Steppewolf, waarin het hoofdpersonage terecht komt in een droomwereld, het ‘onderbewuste’.  Bij het eerste bezoek aan de ambtswoning van de gouverneur riep de sfeer en het uitzicht van de gang op de bovenverdieping van de ambtswoning, met deuren aan de linkerzijde, dezelfde associatie op bij Sidney als het Magisch Theater in De Steppewolf. Met zijn auditief/visueel werk Het Magisch Theater appelleert hij zo o.m. aan de sfeer en de dualiteit van Hesses werk.

6 jonge kunstenaars
Naast werk van Sidney Aelbrecht, is de tentoonstelling opgebouwd met werken van Ingeborg Deglein, Alejandra Hernandez, Rachel Monosov, Julie Lesenne en Mathhias Nuytten. De ambtswoning van de gouverneur is nog tot 17 april 2016 hun speelveld. De tentoonstelling is open voor bezoekers op vrijdag van 14 tot 18 uur, en op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur.

The Governor’s Mansion
A Perfect Storm for Business is de 2de editie van het kunstproject The Governor’s Mansion en is een samenwerking tussen de gouverneur, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, LUCA School of Arts Gent en KASK/Conservatorium School of Arts Gent. Meer info op www.governorsmansion.be

 

 

 

Een aangename kennismaking met de Britse ambassadeur

Een dag na de ontvangst van de Poolse ambassadeur ontving gouverneur Briers, samen met gedeputeerde Couckuyt, mevr. Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk. Nadat de ambassadeur eerder al een officieel bezoek bracht aan de stad, de haven (Groot-Brittannië is de 6de belangrijkste handelspartner voor de haven van Gent) en de universiteit, maakte ze op 8 maart kennis met onze provincie. Tijdens de werkvergadering werd dieper ingegaan op de opportuniteiten die in onze provincie aanwezig zijn op vlak van economie, logistiek, kennis en cultuur.

Samenwerken in Europese projecten
Daarnaast werden ook enkele Europese projecten besproken waarin onze provincie en Groot-Brittannië samenwerken. Zo werken we o.m. samen in de Interregprojecten Twee Zeeën, Noordzee regio en Noord West Europa, waar de focus ligt op technologische en sociale innovatie, koolstofarme technologieën, hulpbronnenefficiënte economie, eco-innovatie, duurzame economie en mobiliteit, … in en rond het Noordzeegebied.

Veiligheid
Wanneer bij ongelukken of rampen in onze provincie buitenlanders betrokken zijn, zijn de ambassadeurs het aanspreekpunt voor zowel de slachtoffers als hun familie. Een goede samenwerking tussen de ambassadeurs en de gouverneurs, die tijdens de provinciale fase van rampen de coördinatie op zich nemen, is in deze cruciaal om snel correcte informatie te verkrijgen. Een gedeeld actuele bezorgdheid is ook de vluchtelingenproblematiek in België en Europa, en dan vnl. de grote stroom vluchtelingen die dagelijks Groot-Brittannië probeert binnen te geraken.

Een paar dagen later troffen de gouverneur en de ambassadeur elkaar opnieuw, ditmaal op het Klarafestival waar, onder het meterschap van ambassadeur Alison Rose, het concert Stabat Mater (Szymanowski) met het London Philharmonic Orchestra & Choir werd gebracht.

Ambassadeur van Polen op werkbezoek

Op uitnodiging van gouverneur Briers bracht de heer Artur Harazim, ambassadeur van Polen, op 7 maart een officieel bezoek aan onze provincie. Polen heeft reeds goede relaties met onze provincie, mede dankzij de stad Gent, de haven van Gent en de universiteit. Tijdens de werkvergadering maakte de ambassadeur kennis met een aantal van onze belangrijkste troeven, op vlak van logistiek, economie, onderwijs en cultuur.

Belangrijke partner voor de haven én de universiteit van Gent

Polen is een belangrijke handelspartner voor de Gentse haven. Verschillende bedrijven uit de haven van Gent voeren handel met Polen. Jaarlijks worden er tonnen droge en vloeibare bulk van Polen naar Gent vervoerd, zoals raapzaad, meststoffen, antraciet en melasse. In 2009 sloten de stad Gent en het Havenbedrijf Gent een samenwerkingsovereenkomst met de Poolse stad Gdansk. De stad en het Havenbedrijf namen ook deel aan de Vlaamse Week in Gdansk van 14 tot 21 maart 2015.

Polen is ook geen onbekende voor de Universiteit van Gent. Prof. Van Huylebroeck, Academisch Directeur Internationalisering, lichtte toe dat UGent maar liefst 23 onderzoeksprojecten en 30 Erasmusovereenkomsten heeft met verschillende Poolse (onderwijs)instellingen. Het aantal Poolse studenten die aan UGent studeren mag dan wel lichtjes gedaald zijn de laatste jaren, er wordt blijvend geïnvesteerd in de wederzijdse relaties.

Wroclaw, Culturele Hoofdstad van Europa 2016

Wroclaw, de 4de grootste stad van Polen, is dit jaar Europese Hoofdstad van Cultuur. Gedurende een jaar vinden er in Wroclaw honderden evenementen plaats die de Poolse cultuur en haar cultureel erfgoed in de kijker plaatsen. Alle info is te vinden op http://www.wroclaw2016.pl/  

Ook in het kader van Wroclaw, Culturele Hoofdstad van Europa, brengt het Klarafestival op zondag 13 maart het concert KIESLOWSKI’S DECALOGUE IN MUSIC, met het NFM Wroclaw Philharmonic & Choir. Gouverneur Briers woont dit concert bij op uitnodiging van de ambassadeur.

Ontdek jong talent in de ambtswoning van de gouverneur

Vanaf vrijdag 11 maart 2016 is de tentoonstelling A Perfect storm for Business open voor het ruime publiek. Ingeborg Deglein, Sidney Aelbrecht, Alejandra Hernández, Rachel Monosov, Julie Lesenne en Matthias Nuytten nemen gedurende zes weken de ambtswoning over en stellen hun werken tentoon in de 2de editie van het kunstproject The Governor’s Mansion.

A perfect storm, de uitdrukking die een gebeurtenis omschrijft waar een uitzonderlijke combinatie van omstandigheden een situatie drastisch verergert. Tegelijk beschrijft het ook het fenomeen zélf dat in deze samenloop plaatsvindt, namelijk het resulteren in een grootse gebeurtenis. for business geeft de derde gelijktijdigheid aan, de welke die de deelnemende kunstenaars zo spannend vinden: namelijk hoe omgegaan wordt met de storm, hoe de storm hen beperkt en hoe zij daar de vruchten van plukken.

A Perfect storm for business is open voor publiek van 11 maart tot en met 17 april 2016 op:

  • Vrijdag, van 14 tot 18 uur
  • Zaterdag, van 11 tot 18 uur
  • Zondag, van 11 tot 18 uur

Op 20 maart en 2 april 2016 kunnen bezoekers in de namiddag ook Het Magisch Theater, het ensemble van drie muzikale kunstenaars, aan het werk zien in de ambtswoning.

Meer info: www.governorsmansion.be

(foto’s: Thomas Nolf)