Verkeersveilige Nacht 2017: op meer dan 106 verschillende plaatsen alcoholcontroles: 3,6% chauffeurs onder invloed.

Postkaart 'Weg'Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones voerden afgelopen nacht alcoholcontroles uit voor de 21ste editie van de Verkeersveilige Nacht. 325 personeelsleden van de lokale en de federale politie gingen aan de slag op meer dan 106 verschillende plaatsen. Resultaat? 3,6% van de gecontroleerde bestuurders reed onder invloed. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (3%). Nog steeds behoort dit resultaat tot de beste 3 van de afgelopen tien jaar van Verkeersveilige Nachten. De politie deelde ook een postkaart uit, met hierop een pakkend gedicht van provinciaal plattelandsdichter Paul Demets. Gouverneur Briers: “het gedicht lokte zowel bij politieagenten als bij de gecontroleerde chauffeurs heel wat ontroerende reacties uit. Een geslaagde actie!Lees verder

21ste Verkeersveilige nacht: extra alcoholcontroles. Politie verdeelt postkaarten en BOB-sleutelhangers

De Oost-Vlaamse Verkeersveilige Nacht 2017 vindt plaats tijdens de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 december. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones zullen alcoholcontroles uitvoeren, samen met de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen. Deze extra controles vinden plaats tussen 19 en 7 uur.

Een gedicht voor verkeersslachtoffers
Dit jaar zal de politie, naast de BOB-sleutelhangers, ook postkaarten uitdelen. Op die postkaarten staat een gedicht van de provinciale plattelandsdichter Paul Demets, opgedragen aan verkeersslachtoffers. De postkaarten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Federale dienst van de gouverneur, de Universiteit Gent, faculteit geneeskunde, Ouders van verongelukte kinderen (OVK) en het fonds Emilie Leus.
Gouverneur Briers onderstreept: “drinken en rijden hoort nooit samen. De Verkeersveilige Nacht wil de chauffeurs hier blijven aan herinneren. De postkaart is een eerbetoon voor de verkeersslachtoffers én een geheugensteuntje voor de chauffeurs.” Lees verder

21ste editie Verkeersveilige Dag herdenkt en sensibiliseert – maandag 27 februari

verkeersveilige dag aankondiging

Op  maandag 27 februari 2017 organiseren provinciegouverneur Briers en de procureur-generaal voor de 21ste keer een Verkeersveilige Dag in de provincie Oost-Vlaanderen. De Verkeersveilige Dag wil de kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth herdenken, en alle Oost-Vlaamse bestuurders sensibiliseren. Lees verder

20ste editie van de Verkeersveilige dag

Op 26 februari 2016 vond voor de 20ste keer de Verkeersveilige dag plaats. Deze bovenlokale actie wordt jaarlijks georganiseerd ter herdenking van de kettingbotsing op de E17, ter hoogte van Nazareth. Bij deze kettingbotsing lieten 10 mensen het leven en raakten 56 personen zwaar gewond.

Net zoals de voorgaande jaren deden ook dit jaar alle Oost-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen mee. Nieuw dit jaar was de deelname van de federale spoorwegpolitie aan de actie. In totaal werden 260 politiemensen ingezet op 145 plaatsen. De gouverneur dankt de politiediensten voor hun medewerking aan deze actie. De politie wordt momenteel met verschillende uitdagingen geconfronteerd (denken we maar aan terreurdreiging), toch ligt het aantal gecontroleerde voertuigen opvallend hoger dan vorig jaar (20%). Dit toont aan dat verkeersveiligheid ook voor de politiediensten een topprioriteit blijft.

Tijdens de Verkeersveilige dag controleert de politie op verkeersovertredingen in het algemeen, maar legt ze de nadruk op snelheidscontroles in het bijzonder. Snelheid blijkt nog steeds een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen te zijn. Het is dus belangrijk om hier blijvend aandacht voor te hebben en mensen hiervoor te blijven sensibiliseren.

Teleurstellende resultaten

De Verkeersveilige dag is een sensibiliseringscampagne en werd via verschillende kanalen aangekondigd. Desondanks konden we dit jaar, voor het eerst sinds 2013, een (lichte) stijging vaststellen van het aantal snelheidsovertredingen. 6,3% van het totale aantal gecontroleerde voertuigen reed te snel, dit tegenover 6% procent vorig jaar. Ook bij de andere inbreuken op het verkeersreglement merken we een stijging op. Zo is het aantal bestuurders dat betrapt werd met een GSM achter het stuur gestegen van 2,61% in 2015 naar 3,59% in 2016. Het aantal bestuurders zonder veiligheidsgordel steeg ook  van 3,63% naar 5,74%. Een betreurenswaardige vaststelling is de aanzienlijke stijging van het aantal zware overtredingen (overtredingen die aanleiding geven tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs) ten opzichte van vorig jaar. In 2015 waren er 6 zware overtredingen, in 2016 waren dit er 16. Deze cijfers tonen aan dat er blijvend aandacht moet zijn voor sensibilisering en dat het cruciaal is om gerichte controleacties te blijven organiseren.

Bezoek aan controleposten

Gouverneur Jan Briers hecht veel belang aan verkeersveiligheid en de controleacties van de politiediensten. Om zijn waardering te tonen, bracht hij een bezoek aan de verkeersdispositieven in de gemeenten De Pinte en Zulte. De gouverneur werd bij deze bezoeken vergezeld door wnd. Procureur-generaal Louis Vandenberghe en arrondissementcommissaris Walter Dejaegher.

 

 

Bezoek aan de spoedafdeling en het revalidatiecentrum van het UZ-Gent ikv de verkeersveilige dag

Op woensdag 24 februari bracht gouverneur Jan Briers een bezoek aan het UZ Gent. Dit bezoek kadert in de herdenking van de kettingbotsing in Nazareth 20 jaar geleden.

Prof. dr. De Paepe, diensthoofd van de spoedgevallendienst, gaf een toelichting over traumazorg voor verkeersslachtoffers in het UZ-Gent. Het eerste uur na het ongeval is cruciaal voor de overlevingskansen van het slachtoffer. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk het slachtoffer te stabiliseren en de gepaste zorg toe te dienen. Het UZ beschikt daarom over een gespecialiseerd traumateam. Dit team bestaat uit spoedartsen, verpleegkundigen en traumachirurgen die zijn opgeleid in de traumazorg en verzorgt simultaan alle verwondingen. Door de simultane handelingen kan het slachtoffer veel sneller gestabiliseerd worden. De gouverneur woonde een indrukwekkende simulatie bij van hoe dit team tewerk gaat.

Na de simulatie bracht de gouverneur een bezoek aan het revalidatiecentrum van het UZ Gent. De doelgroep van patiënten is zeer divers, zowel naar type letsel als naar leeftijdscategorie. Zij worden begeleid door een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en sociaal werkers. Het revalidatiecentrum biedt hun een comfortabele omgeving waarin ze zich kunnen concentreren op hun herstel. De gouverneur sprak er met een aantal verkeersslachtoffers over hun ongeval en hun revalidatie.

Verkeersveilige dag
Naast een bezoek aan het UZ Gent, organiseert de gouverneur nog een aantal activiteiten ter herdenking van de kettingbotsing. Op vrijdag 26 februari vindt de verkeersveilige dag plaats. De lokale politie, de federale wegpolitie, de federale scheepsvaartpolitie en dit jaar ook de federale spoorwegpolitie organiseren verschillende verkeersacties. De gouverneur zal een bezoek brengen aan een aantal controleposten. Deze verkeersveilige dag wordt jaarlijks georganiseerd ter nagedachtenis van de kettingbotsing op de E17.

Herdenkingsplechtigheid
Daarnaast organiseert de gouverneur op 27 februari, samen met de burgemeester van Nazareth, een herdenkingsmoment. De genodigden worden met bussen vervoerd naar de plaats van de kettingbotsing en naar de herdenkingsplaats. Na het neerleggen van de bloemen door o.m. minister Jan Jambon, minister Ben Weyts, gouverneur Jan Briers en de burgemeester van Nazareth, Danny Claeys volgt een formele plechtigheid in het gemeentehuis van Nazareth.

Gekruiste inspectie in kerncentrale Doel

Op woensdag 20 januari vergezelde provinciegouverneur Jan Briers de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de minister van Energie Marie-Christine Marghem en de Nederlandse minister van Milieu Melanie Schultz voor een inspectiebezoek aan de kerncentrale van Doel. Inspecteurs van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) voerden samen met inspecteurs van het ANVS ( Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) , de Nederlandse tegenhanger van het FANC, de inspecties uit. Het was de eerste keer dat er een gekruiste inspectie met Nederland plaatsvond.

Het doel van het bezoek was om de ongerustheid die in Nederland heerst over de kerncentrale in Doel weg te nemen. Het FANC ziet toe op de veiligheid van de kerncentrale en geeft de regering advies. De minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkte dat er geen reden is voor ongerustheid en dat de regering het advies van het FANC, dat onafhankelijk optreedt, volgt.

Provinciaal noodplan Kerncentrale Doel

Voor de kerncentrale Doel heeft gouverneur Jan Briers, samen met de verschillende hulpdiensten,  een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgemaakt. Dit BNIP werd goedgekeurd in 2014 en wordt regelmatig up-to-date gehouden. Doel van dit BNIP is om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk in actie te komen. Het plan omvat verschillende afspraken tussen de hulpdiensten zodat iedereen weet wat te doen bij een noodsituatie. Sinds 2014 wordt er jaarlijks een alarmeringsoefening georganiseerd samen met de kerncentrale en het hulpcentrum 100. Vierjaarlijks wordt er een grote rampoefening gepland, samen met het Federaal Crisiscentrum van de Regering, zodat alle betrokken de afspraken kunnen inoefenen en evalueren. De laatste grote rampoefening vond plaats op 22 oktober 2013. In 2017 wordt er opnieuw een grote rampoefening georganiseerd.

Bezoek Doel

Bezoek van Nederlandse burgemeesters aan Wetteren

Op 20 januari brachten enkele Nederlandse burgemeesters en hun medewerkers rampenplanning van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een bezoek aan de gemeente Wetteren.

Het doel van het bezoek was de treinramp van 2013 bestuderen en vervolgens leren uit de ervaringen van de gemeente en provincie.

De groep van 33 personen, onder leiding van burgemeester-voorzitter Aboutaleb van Rotterdam, luisterde met veel interesse naar de verschillende ervaringen. Achtereenvolgens kwamen volgende sprekers aan het woord:

  • Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren
  • Paul Van Autreve, oud-OCMW voorzitter
  • Christiaan Van De Voorde, ere-kolonel
  • Gerritjan Maes, korpschef van de lokale politie
  • Willy Bontinck, hoofdingenieur van de NMBS
  • Gert Van Bortel, BASF brandweerbevelhebber.

De volledige delegatie bracht hierna een bezoek aan de plaats van de ramp.

Tenslotte nodigde de Burgemeester van Rotterdam de Oost-Vlaamse gouverneur uit een gelijkaardige Oost-Vlaamse delegatie naar Nederland te begeleiden, nog voor de zomer.

SAMSUNG CSC

Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen

Toespraak van gouverneur Jan Briers voor de Provincieraad

Op woensdag 27 februari zal gouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad houden. Thema dit jaar is ‘Water’. Een thema dat gouverneur Briers reeds meenam in zijn nieuwjaarskaart op het einde van vorig jaar.

Het thema ‘water’ wordt niet voor het eerst vanuit deze hoek onder de aandacht van de provincieraad gebracht. Ere-gouverneur Balthazar maakte reeds op 24 september 2002 gebruik van het provinciaal spreekgestoelte om water in al zijn facetten te belichten.

Jan Briers: “Ik vond het belangrijk om na 15 jaar opnieuw de bilan op te maken.”

Tijdens de rede wordt een analyse gemaakt van de vorderingen die sinds het begin van deze eeuw werden gemaakt op het vlak van zowel wateroverlast, als waterschaarste. De dualiteit tussen waterschaarste enerzijds en wateroverlast anderzijds is tevens de leidraad doorheen deze toespraak.

Hierbij wordt dieper ingegaan op de gevaren voor ‘water blackouts’, de impact van onze ruimtelijke ordening op wateroverlast en het nieuwe overstromingsmanagement in Vlaanderen.

Jan Briers: “Ik was verbaasd te lezen dat België in het lijstje van watergestresseerde Europese landen voorkwam naast Cyprus, Italië, Spanje en Malta. Landen die we niet meteen associëren met het ‘natte’ België.

Provinciegouverneur Jan Briers brengt de conclusies op woensdag 27 januari 2016 om 14 uur in de provincieraadzaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

foto kaart 2016_Willy Vanherck

Mobiliteit kleurt de Waasmunsterse agenda

Op 12 november waren de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie te gast in Waasmunster. Ze brachten er een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Waasmunster, doorkliefd door de E17 en met op haar grondgebied het groot op- en afrittencomplex richting Gent en Antwerpen, zet uiteraard heel wat mobiliteit op de agenda.

Volgens het gemeentebestuur is de voornaamste hinder van de E17 de geluidshinder. Net om die reden vraagt de gemeente om geluidsschermen te plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijst hiervoor naar de metingen die in 2010 zijn uitgevoerd en waaruit is gebleken dat er geen zwaar geluidsbelaste woonzones zijn gedetecteerd. Met als gevolg dat er momenteel geen plannen zijn om geluidsschermen langs de E17 op het grondgebied van Waasmunster te plaatsen.

Wat het ontbrekend afgescheiden fietspad tussen de Patrijzenlaan en de E17 betreft, kan het Agentschap Wegen en Verkeer geen concrete timing geven voor de realisatie ervan, aangezien dit project deel uitmaakt van een veel groter project rond de N446.

Ook die N446 zelf stond op de agenda, in het bijzonder de aanleg van fietspaden, de herinrichting van de Durmebrug en de aanleg van het rond punt. Het Agentschap Wegen en Verkeer herbevestigt dat dit een prioritair dossier is dat enigszins vertraging heeft opgelopen door de trage vooruitgang van de onteigeningen. Ook gouverneur Briers is op de hoogte en heeft in dit kader reeds twee brieven gestuurd: een naar het kabinet van de bevoegde minister, mevrouw Turtelboom, en een tweede naar de Administrateur-Generaal van de Vlaamse Belastingsdienst.

Tenslotte is ook gesproken over de N70 en de heraanleg ervan op het grondgebied Waasmunster. Op vraag van de gouverneur is reeds begin 2015 rond dit dossier, samen met vele andere dossiers waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer is betrokken, overleg gepleegd met de topambtenaren van het Agentschap en het kabinet van minister Weyts. Toen reeds werd de vraag gesteld om duidelijkheid te scheppen en de lokale besturen correct te informeren.

Veiligheid is een thema dat nauw aansluit met de strategische ligging van Waasmunster. Om de veiligheid te verhogen, wil de gemeente investeren in ANPR-camera’s (waarbij ANPR staat voor ‘Automatic NumberPlate Recognition’). De gouverneur beloofde dit dossier mee te trekken en een schrijven te richten aan de bevoegde minister Ben Weyts.

Op vlak van ruimte ging aandacht naar de woonbehoefte in de gemeente. Het provinciebestuur gaf de raad mee om de woonbehoeftestudie te actualiseren en het nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister Schauvliege in het oog te houden. Ook de uitbreiding van de KMO-zones stonden op de agenda. Het provinciebestuur raadde de gemeente aan om de effectieve behoefte in kaart te brengen zodat gericht naar een oplossing kan worden gezocht.

Wat cultuur betreft, werd Festivélo besproken, een muzikale happening per fiets met op originele locaties een diverse muzikale of artistieke evenementen. De provincie liet weten dat er subsidiemogelijkheden bestaan, als het evenement effectief aan de vooropgestelde bepalingen voldoet. Nog op vlak van cultuur stond de Academie voor Beeldende Kunsten, meer bepaald de huisvesting van de keramiekafdeling geagendeerd. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Komen we bij welzijn en het subsidiedossier van de Maria Stoop-Moensstraat. De gemeente is gevraagd om contact op te nemen met Wonen Vlaanderen om het dossier te helpen opmaken.

Vanuit de provincie werd stilgestaan bij enkele welzijnsprojecten, getrokken door het provinciebestuur: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme samenwerking’ binnen het bestuur. Waasmunster liet weten werk te maken van de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur. Als afgeleide hiervan vroeg de gouverneur aan de gemeente om ook na te denken over de verschillende mogelijkheden van de hulpverleningszone en hoe deze zone op termijn naar een ruimer samenwerkingsplatform kan evolueren.

Cultuur

Na het werkbezoek werd de voltallige delegatie uitgenodigd voor de première van ‘Meiskes en Jongens’, een theatervoorstelling van Plankvast in Cultuurcentrum Hoogendonck. Een sfeervolle receptie sloot de avond af.

 

Informatievergadering vluchtelingen

Op 25 november 2015 organiseerde provinciegouverneur Jan Briers een informatievergadering over de vluchtelingenproblematiek voor de burgemeesters, OCMW-voorzitters en de korpschefs van de lokale politie. Veel genodigden woonden de vergadering bij. De provincieraadzaal was tot de nok gevuld, met ongeveer 130 deelnemers.

Het doel van de vergadering was niet zozeer het zoeken van extra opvangplaatsen, de gouverneur wou ook een antwoord bieden op de vragen die bij de lokale besturen leven. Elk bestuur kreeg op voorhand de kans om hun vragen door te sturen om de informatievergadering zo gericht mogelijk te maken.

Drie sprekers voor het luik ‘politionele veiligheid’

Operationeel Directeur van Fedasil , Michael Kegels, kwam als eerste spreker aan bod en verduidelijkte de rol die Fedasil speelt in de opvang van vluchtelingen. Hij ging daarbij voornamelijk in op het stijgend aantal vluchtelingen, hoe zij daarmee omgaan en het opvangnetwerk dat Fedasil hiervoor organiseert.

Na de algemene uiteenzetting van de werking van Fedasil lag de focus op de politionele veiligheid. Luc Dhoest ,Diensthoofd Operaties bij de federale politie Oost-Vlaanderen, kwam meer informatie verschaffen over de manier waarop de federale politie omgaat met de vluchtelingen, welke acties er gevoerd worden door de federale politie en de steun die de federale politie biedt aan de lokale politiezones met asielcentra op hun grondgebied.

Het luik over de politionele veiligheid werd afgesloten door Johan De Paepe, Korpschef van de politiezone Sint-Niklaas, die zijn ervaring met het opvangcentrum in Sint-Niklaas deelde. Hij prees de goede samenwerking met het Rode Kruis en gaf mee dat alles goed verloopt. Hij sloot zijn uiteenzetting af met een aantal tips voor andere politiezones die ook te maken zullen krijgen met een opvangcentrum op hun grondgebied.

Vier specialisten over de ‘Integratie van de vluchtelingen’

Na stil te staan bij de politionele veiligheid, kwam het aspect ‘integratie van de vluchtelingen in onze maatschappij’ uitgebreid aan bod. De hoge graag van erkenning van vluchtelingen, ongeveer 60%, betekent dat veel van hen hier voor langere tijd zullen blijven. Integratie in onze maatschappij is dus van groot belang.

Walter Leenders van het Agentschap Inburgering en Integratie stond stil bij de uitdagingen voor onze maatschappij door de verhoogde instroom van asielzoekers. Gaande van een zinvolle tijdsbesteding tijdens de asielprocedure, over het leren van de Nederlandse taal tot de huisvesting na hun asielprocedure. Het Agentschap zal de lokale besturen ondersteunen door het organiseren van vormingen, het opzetten van projecten en het geven van advies. Daarnaast voorzien zij ook inburgeringstrajecten op maat en bieden zij een aanbod van tolken. Men probeert het aanbod van tolken verder uit te bouwen, omdat hier een grote nood aan is. Ook Vlaanderen probeert een antwoord te bieden op de uitdagingen en voorziet hiervoor bijkomende middelen, zoals bijvoorbeeld extra middelen voor onderwijs en het aanwerven van extra consulenten van de VDAB.  Dit werd verder verduidelijkt door de volgende sprekers.

Sara De Meerleer van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten, gaf meer informatie over de ondersteuning op vlak van onderwijs. Er worden extra werkingsmiddelen voorzien voor de anderstalige leerlingen. Deze werkingsmiddelen zijn via decreet voorzien en momenteel wacht men  op de omzendbrieven om deze uit te voeren.

Louise van Couillie, inwerkingscoördinator bij de VDAB, vertelde over de integratie op de arbeidsmarkt en ondersteuning die de VDAB daarbij biedt. Ten gevolge van de vluchtelingencrisis wordt er in 2016  een versterking  voorzien van 35 medewerkers.

Joris Deleenheer van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten sloot de informatievergadering af. Hij stond stil bij het vinden van huisvesting voor alle erkende vluchtelingen. Een pasklaar antwoord voor deze uitdaging bestaat nog niet, wel staat vast dat er samenwerking tussen de verschillende betrokken partners en bestuursniveau nodig zal zijn, om te komen tot een kwaliteitsvolle woonoplossing.

De vergadering werd afgesloten met een vragenronde en alle aanwezigen kregen de kans om na de vergadering in dialoog te treden met de sprekers.

2015 infomeeting vluchtelingen3