Gouverneur Briers brengt justitiehuizen onder de aandacht van de Provincieraad en de burger

Op 25 januari 2017 gaf provinciegouverneur Briers zijn jaarlijkse rede voor de provincieraad. Met zijn toespraak, getiteld: “Justitiehuizen. Onmisbare regisseurs in de keten van justitie, hulpverlening en justitiabelen” wil de gouverneur de justitiehuizen uit de onbekenshutterstock_138339011dheid halen. Waarom: de justitiehuizen zijn er voor de gekwetsten en kwetsbaren in onze maatschappij.

Hij belichtte enkele inspirerende projecten van de drie Oost-Vlaamse justitiehuizen – Dendermonde, Gent en Oudenaarde – en lanceerde oproepen aan de Provincieraad.

Belang justitiehuizen
In zijn toespraak verduidelijkte gouverneur Briers de ontstaansgeschiedenis van de justitiehuizen. Hierbij verwees hij onder andere naar de zaak Dutroux, die de katalysator was bij de hervorming van justitie. De justitiehuizen hebben vandaag een vierledige opdracht: eerstelijns juridisch advies, burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdrachten en slachtofferonthaal. “Justitiehuizen bewijzen keer op keer goede partners te zijn,” licht gouverneur Briers toe. “Zo hielp het justitiehuis van Dendermonde onder meer de slachtoffers van de treinramp in Wetteren, om zich te registreren als benadeelde partijen.”

Justitiehuizen in dialoog met hulpverlening
Daarnaast stond de gouverneur stil bij de uitdaging waarmee justitiehuizen geconfronteerd worden. Momenteel doorlopen zij een missie- en visieoefening en zijn ze op weg naar een decreet Justitiehuizen. Sinds de overheveling naar de Gemeenschappen in 2014, valt zowel hulpverlening als de justitiehuizen onder het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “We moeten de dialoog tussen justitiehuizen en hulpverlening verder aangaan. Want beide hebben dezelfde doelstellingen: slachtoffers bijstaan enerzijds en daders en veroordeelden begeleiden, opvangen en re-integreren in de maatschappij anderzijds,” aldus gouverneur Briers.

Grensoverschrijdende projecten
Tijdens zijn ronde van de Oost-Vlaamse justitiehuizen in 2016 maakte gouverneur Briers kennis met enkele inspirerende projecten. Projecten waarbij verschillende overheden en organisaties met elkaar samenwerkten. Zo is er het Samenwerkingsprotocol Verkeersslachtoffers, geïnitieerd door het justitiehuis van Oudenaarde. Eén van de engagementen is de ‘box’ van slechtnieuwsmelders. Opgeleide slechtnieuwsmelders kunnen hierover beschikken wanneer zij de nabestaanden moeten verwittigen. De knuffel ‘Zeppe’ helpt kinderen te troosten. Maar ook een informatiebrochure en zakboekje met relevante diensten, moeten nabestaanden zo goed als mogelijk ondersteunen. De Provincie Oost-Vlaanderen verleende aan dit initiatief, en ook aan andere projecten, haar steun. “Als we onze krachten bundelen, en verder streven naar complementariteit binnen de overheid kunnen we veel realiseren. Daarom lanceerde ik vandaag de oproep om de vele boeiende projecten van de justitiehuizen te (blijven) ondersteunen. Want de materie van de justitiehuizen raakt de maatschappij, raakt ons allen,” besluit gouverneur Briers.

Meer weten over de justitiehuizen? Alle info in de integrale toespraak.