Jan Briers

portret gouverneurSinds 1 februari 2013 is Jan Briers gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is de regeringscommissaris van de federale en Vlaamse overheid in zijn provincie. Daarnaast is hij voorzitter van de deputatie. Dankzij deze unieke positie is hij bemiddelaar en bruggenhoofd tussen de verschillende overheden die actief zijn in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Hij is ook mee verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

Zijn cv kan je hier downloaden.

Gouverneur Briers woont sinds zijn benoeming in de ambtswoning in Gent. Deze woning is eigendom van de Vlaamse overheid en wordt ter beschikking gesteld aan de Oost-Vlaamse gouverneurs. Meer informatie over de geschiedenis van deze woning vindt u in de brochure Erfgoedsprokkels – Ambtswoning gouverneur.