Lokale besturen in uw provincie

De gouverneur is dankzij zijn unieke positie tussen de federale overheid, Vlaamse overheid, provinciale overheid de ideale partner voor de gemeente-, ocmw- en bekkenbesturen.

Naast zijn opdrachten als toezichthoudende overheid en voorzitter van de bekkenbesturen, kan de gouverneur als bemiddelaar of coördinator optreden. Niet enkel in dossiers waarbij verschillende bestuurslagen zijn betrokken, maar ook bij inter- en intragemeentelijke dossiers kan zijn bemiddeling gevraagd worden.

Een goede verstandhouding tussen de gouverneur en de lokale besturen is onontbeerlijk. Om alle 65 gemeentebesturen te leren kennen, organiseert de gouverneur van september 2013 tot eind december 2015 een Ronde van Oost-Vlaanderen.

Een andere belangrijke opdracht naar de lokale besturen is natuurlijk ook de eedaflegging van de burgemeesters. Nadat de gouverneur de voordrachtsakte heeft ontvangen van de kandidaat-burgemeester, wordt het advies gevraagd aan de Procureur-Generaal. Eens het positief advies is ontvangen, wordt het dossier, aangevuld met het advies van de gouverneur, aan de minister bezorgd voor de benoeming. Na de benoeming kan de kandidaat-burgemeester de eed af leggen als burgemeester in handen van de gouverneur.