Medische Urgentie

Oost-Vlaanderen telt 33 ambulancediensten en 10 Medische Urgentie Groepen (MUG). Deze zijn verbonden aan de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen. Bij een medisch probleem op de openbare weg wordt de ambulance opgeroepen, eventueel samen met de MUG.

Bij grootschalige ongelukken wordt een Medisch Interventie Plan (MIP) afgekondigd. Dit houdt o.m. in dat er onmiddellijk een Vooruitgeschoven Medische Post (VMP) wordt opgericht. Hun taak is de slachtoffers naargelang van de ernst van hun kwetsuren in categorieën onderbrengen, het behandelen en toedienen van de eerste zorgen, het mogelijks stabiliseren en in laatste instantie het overbrengen naar de voor hen meest geschikte ziekenhuizen.

Medov vzw

Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) verzamelt en bespreekt de medische problematiek in Oost-Vlaanderen en draagt bij tot de verbetering van de medische hulpverlening, in het bijzonder bij rampen, o.a. door het organiseren van opleidingen. Medov stimuleert ook het tot stand komen van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening (adjunct dir-med) bij rampen en begeleidt de infrastructurele omkadering van deze functie. Bij rampenoefeningen helpt Medov mee aan de organisatie van het medisch luik.

Meer informatie: www.oost-vlaanderen.be