Nederlandse ambassadeur maakt kennis met Oost-Vlaanderen

Maryem van den Heuvel, ambassadeur van Nederland, was op maandag 29 februari in Gent voor een officiële kennismaking met onze provincie, de stad en de universiteit. Gouverneur Briers ontving de ambassadeur en haar medewerkers in zijn ambtswoning voor een werkvergadering, samen met gedeputeerde Geert Versnick, burgemeester Daniël Termont en prof. Guido Van Huylenbroeck. Omwille van de goede en belangrijke samenwerking met de Nederlandse provincie Zeeland was ook Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, aanwezig op de ontvangst. Het werd een geslaagde en boeiende werkvergadering.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Oost-Vlaanderen, en Gent in het bijzonder, heeft een bijzondere band met Nederland. Vorig jaar nog vierden we de 200
ste
verjaardag van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1815 tot 1830 vormden België en Nederland 1 staat onder het bewind van Koning Willem I. Tijdens deze periode liet Koning Willem I het Kanaal Gent-Terneuzen graven, stichtte hij de Universiteit van Gent, stimuleerde hij de textielnijverheid in onze contreien en bracht hij cultuur tot bij iedereen. Tot op vandaag plukken we nog steeds de vruchten van deze verwezenlijkingen. Wie meer wil weten over deze periode kan trouwens nog tot en met 28 maart terecht in het STAM. In het Designmuseum Gent kan je nog tot 13 maart de tentoonstelling Design Derby bezoeken. De tentoonstelling geeft een overzicht van 200 jaar vormgeving uit België en Nederland.

Samenwerken aan de toekomst
Op de agenda van de werkvergadering stond de voorstelling van onze provincie, de stad en de universiteit. Daarnaast werd er ook dieper ingegaan op enkele projecten waar (Oost-)Vlaanderen en Nederland samenwerken, zoals de Vlaamse Nederlandse Delta, Euregio Scheldemond, Grensregio Vlaanderen Nederland en Grensinfo Vlaanderen Nederland. Verschillende Vlaamse en Nederlandse provincies, steden en gemeenten werken in deze structuren samen om tal van projecten te bevorderen en te initiëren op vlak havenontwikkeling, economie, mobiliteit, logistiek, arbeidsmarkt, …. Er zijn immers een groot aantal Nederlandse bedrijven actief in Oost-Vlaanderen, en omgekeerd, wat maakt dat deze projecten van groot belang zijn.

De nieuw sluis die in Terneuzen gebouwd zal worden, zal de economische groei in het gebied tussen Gent en Terneuzen een boost geven. Een actualisering van de grensoverschrijdende streekvisie over de ontwikkeling van deze kanaalzone dringt zich op, zodat er geen opportuniteiten verloren gaan. Tijdens de werkvergadering werden de eerste afspraken gemaakt om dit samen voor te bereiden voor de Vlaams Nederlandse Topontmoeting die op 7 november 2016 in Gent wordt georganiseerd.

Actuele dossiers samen aanpakken
Ambassadeur van den Heuvel had ook veel interesse in problematieken die Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijk hebben, denk maar het wijzigende klimaat en hoe daarop in te spelen als overheid, de groeiende mobiliteitsproblemen in steden, opvang en integratie van oorlogsvluchtelingen, … Geboeid luisterde ze naar het initiatief waarop burgemeester Termont zal aanwezig zijn, een wereldcongres van burgemeesters waar getracht zal worden om grensoverschrijdende afspraken te maken op niveau van steden en gemeenten om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. Het congres vindt plaats in september 2016 in Den Haag.

Floraliën
Tot slot werk Nederland ook mee aan de Floraliën 2016. Op 22 april, een dag na de officiële start van de Floraliën, wordt een citadelpoort die volledig versierd zal zijn met bloemen uit Nederland feestelijk geopend.