Netwerkmoment tussen Vlaanderen en Stad Gent

Deze morgen vindt, op initiatief van gouverneur Briers, een netwerkmoment plaats tussen de leidinggevende ambtenaren van de Vlaamse diensten* in het VAC Gent (32 in totaal) en het Gentse Schepencollege, vergezeld van het MAT (Management Team).

Netwerken om nog beter samen te werken

Gouverneur Jan Briers: ‘De vele werkbezoeken in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben me geleerd dat een goede samenwerking tussen de verschillende diensten cruciaal is om de burgers zo goed mogelijk te dienen. Om goed te kunnen samenwerken, is het natuurlijk belangrijk om elkaar te ontmoeten. Het lijkt me dan ook een goed initiatief voor beide partijen om elkaar in het VAC te ontmoeten.’

VAC

Op 8 december 2011 vond de eerste steenlegging plaats van het Vlaams Administratief Centrum Virginie Loveling in Gent. Vandaag is het VAC Gent een landmark in de Gentse skyline, zijn er 32 entiteiten van de Vlaamse overheid gehuisvest en hebben er ruim 1400 ambtenaren hun vaste werkplek gevonden.

* Vlaamse diensten in VAC Gent, waaronder Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Milieu-inspectie en Milieuvergunningen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, …