Noodplanning

Naast de politionele veiligheid is de civiele veiligheid een belangrijk aspect in de opdrachten die de gouverneur vervult.

Nood- en interventieplanning is cruciaal in de coördinatie bij industriële rampen en natuurrampen. Op zowel gemeentelijk, provinciaal als federaal niveau worden dan ook noodplannen opgemaakt.

Een gemeentelijk noodplan wordt opgesteld door de burgemeester, aanvaard door de gemeenteraad en goedgekeurd door de gouverneur. Een provinciaal noodplan wordt opgemaakt door de gouverneur en goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken.

Coördinatie

Zowel op de plaats van de crisis als op hoger niveau wordt de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd.

De operationele coördinatie gebeurt op de plaats van de ramp via de commandopost-operaties of CP-OPS. Alle disciplines sturen een afgevaardigde naar de CP-OPS zodat men overzicht krijgt van de problemen en een gezamenlijk optreden kan uitgetekend worden.

De beleidscoördinatie treedt in werking als er grote beslissingen moeten genomen worden bv. bij een evacuatie. Deze coördinatie gebeurt in de coördinatiecomités of CC’s.

De beleidscoördinatie kan op 3 niveaus gebeuren, die ook fases genoemd worden.

  • de gemeentelijk fase met de burgemeester als beleidscoördinator en voorzitter van het gemeentelijk coördinatiecomité
  • de provinciale fase, met de gouverneur als beleidscoördinator en voorzitter van het provinciale coördinatiecomité
  • de federale fase met de minister van Binnenlandse Zaken als beleidscoördinator en voorzitter van het federale coördinatiecomité.

Naar gelang de omvang en de ernst van de ramp wordt de gemeentelijk, provinciale of federale fase afgekondigd.

Meer informatie: www.oost-vlaanderen.be

Rampoefeningen

Om een ramp doeltreffend te kunnen bestrijden is het nodig dat alle optredende disciplines elkaar op voorhand kennen. Daarvoor worden er oefeningen georganiseerd die een crisissituatie simuleren en de hulpdiensten toelaten met elkaar samen te werken.

De coördinatie van een dergelijke rampenoefening behoort tot de wettelijk verplichte taken van de gouverneur.