Disciplines

Discipline 1 – hulpoperaties

verantwoordelijke bevelhebber brandweer
opdrachten ramp bestrijden, mensen redden
middelen personeel en middelen van de brandweer, civiele bescherming en specialisten

Discipline 2 – medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

verantwoordelijke – de federale gezondheidsinspecteur heeft de globale leiding
– de directeur medische hulpverlening heeft de operationele leiding
opdrachten – een vooruitgeschoven medische post realiseren
– triage, behandeling en regulatie van slachtoffers
– psychosociale hulpverlening
middelen medische urgentiegroepen, ambulances, ziekenhuizen, Rode Kruis, georganiseerd in het medisch interventieplan en het psychosociaal interventieplan

Discipline 3 – politie

verantwoordelijke in principe: de korpschef van de politiezone
opdrachten – ordehandhandhaving
– bescherming van personen en goederen
– verkeerscircuits installeren
– identificatie van overleden slachtoffers
middelen lokale en federale politie, spoorweg-, weg-, scheepvaart- en luchtvaartpolitie

Discipline 4 – logistieke steun, diverse werken en transport

verantwoordelijke de bevelhebber van de permanente eenheid van de civiele bescherming
opdrachten alle mogelijke logistieke steun
middelen veel eigen materiaal, opeisen van materiaal

Discipline 5 – informatie

verantwoordelijke burgemeester, gouverneur of minister
opdrachten informeren van de bevolking, de slachtoffers en hun familie, de pers
middelen alle media