Noodplannen

Soorten

Er zijn algemene en specifieke noodplannen. Zij worden opgesteld op het niveau van een bedrijf of een instelling, van een gemeente, provincie of land.

De noodplannen bestaan niet naast elkaar. Als de plannen goed zijn opgesteld, vullen zij elkaar aan.

Plan Verantwoordelijke Inhoud
Intern noodplan – bedrijf
– school
– rusthuis
– …
– alarmeren van werknemers, bezoekers, overheid
– evacuatieplan van het gebouw
Algemene en bijzondere noodplannen (GANIP/PANIP/BNIP) – gemeente
– provincie
Gemeenten en provincies en provincies stellen elk algemene noodplannen op om zich voor te bereiden op alle mogelijke rampen.
De provincie heeft specifieke noodplannen voor risicovolle bedrijven (bv. Seveso-bedrijven), voor overstromingen, spoorweg- en vliegtuigongevallen, ongevallen met pijpleidingen enz.
Het nucleair noodplan wordt opgesteld door de federale overheid.
Monodisciplinaire noodplannen de disciplines -het medisch interventieplan (MIP) van de provincie Oost-Vlaanderen beschrijft de organisatie van de medische hulpverlening
– het psychosociaal interventieplan (PSIP) beschrijft de  psychosociale ondersteunende acties voor de directe en indirecte betrokkenen tijdens en na een collectieve noodsituatie
Voorafgaand interventieplan de brandweer (discipline 1) de brandweer moet zich terdege voorbereiden op mogelijke problemen in bijvoorbeeld bedrijven, stadions, scholen, …