Wat bij een evacuatie?

Overstromingen, ontsnapping van gevaarlijke stoffen en andere noodsituaties kunnen ertoe leiden dat mensen tijdelijk hun huis moeten verlaten zodat ze zich buiten de gevarenzone bevinden. In het kader van de noodplanning kan de bevoegde overheid (burgemeester, gouverneur of minister) omwille van de veiligheid beslissen om te evacueren. Het is belangrijk om op dat moment een aantal punten in acht te nemen:

  • Volg de instructies van de overheid.
  • Neem je noodpakket mee.
  • Sluit buitendeuren en ramen.
  • Gebruik je eigen voertuig of de bussen.
  • Volg de evacuatieroute die werd bepaald.
  • Ga naar familie of vrienden of naar een opvangcentrum.
  • Neem contact op met de hulpverleningsdiensten als je om medische redenen niet zelf kunt evacueren.

Je kan je voorbereiden op een evacuatie. Bekijk de folder ‘evacueren kan je leren’ en ontdek hoe.