Zonering van het rampgebied

Het rampterrein wordt ingedeeld in zones, afgesloten door perimeters. Deze zonering geschiedt in functie van de veiligheid en ter verbetering van de coördinatie.

Doelen

  • de persoonlijke veiligheid waarborgen van de bij het ongeval betrokken personen, van de plaatselijke bevolking en van het personeel van de hulpdiensten (disciplines)
  • de plaats te vrijwaren
  • de toegang tot het getroffen gebied te regelen
  • de onderlinge communicatie en de samenwerking tussen de diverse hulpdiensten te vergemakkelijken

Kleurcodes
De afbakening van de zones in het rampgebied wordt weergegeven met kleuren. De kleur verwijst naar het gevaar en de toegangsmogelijkheden voor de burgers en hulpverleners.

rood – (zeer) groot gevaar
– enkel te betreden door discipline I, de civiele bescherming of gespecialiseerde diensten met speciale uitrusting en kledij
oranje – hinderlijke effecten, die niet schadelijk zijn voor de gezondheid
– in principe voorbehouden voor de hulpdiensten
geel – lichte hinder mogelijk
– toegankelijk voor de plaatselijke bewoners en werknemers