Opbrengst Deneys&Denys-concerten gaat naar muziekproject De Sleutel

20170328_155520Op dinsdag 28 maart schonken gouverneur Jan Briers, Luc Deneys en Guido De Leeuw (Trefpunt vzw) de opbrengst van de twee Deneys&Denys-concerten – 1400 euro – aan het muziekproject van De Sleutel. Rotary Oudenaarde koppelde aan dit bedrag een bijdrage van 1600 euro, zodat de totale gift 3000 euro bedraagt.

Muziek in de Sleutel, de sleutel tot muziek
Gouverneur Briers lanceerde in 2013 het idee om de opbrengsten van de jaarlijkse Deneys&Denys-concerten aan een goed doel te schenken. Bij de keuze van de projecten wordt vooral gekeken naar initiatieven die zowel jongeren als volwassenen kansen bieden om zichzelf te ontplooien en hun plaats in de maatschappij te vinden dankzij cultuur- en muziekbeleving. Het project van – Muziek in de Sleutel, de sleutel tot Muziek – sluit hier naadloos bij aan.Het project kadert expliciet niet binnen de therapie, maar loopt er parallel mee. Het wil mensen de vreugde bieden van het samenzijn en –spelen. Deze ervaring kan versterkend werken voor de mensen die een behandelingsprogramma volgen. Het kan energie opwekken en perspectief geven. Mensen vinden in muziek een zinvol alternatief voor hun vroeger leven van gebruik en verslaving. Het project doorbreekt het klassieke patroon van hulpverlener en cliënt: het is immers de bedoeling dat geïnteresseerde hulpverleners en cliënten in een geest van gelijkwaardigheid samen musiceren en toewerken naar een toonmoment.

Globale aanpak drugsproblematiek
De gouverneur heeft de afgelopen jaren verschillende bezoeken gebracht aan de Oost-Vlaamse gevangenissen en Justitiehuizen. Tijdens deze bezoeken en werkvergaderingen kwam de drugsproblematiek vaak aan bod, zowel het druggebruik in de gevangenis als de noodzaak van een goede preventie én begeleiding na de vrijlating. Gouverneur Briers licht toe: “het is cruciaal blijvend te investeren in onderzoek naar, en oplossingen voor de drugsproblematiek. Projecten zoals De Sleutel vormen een belangrijke bouwsteen in de globale aanpak. Met de opbrengst van de concerten willen we het project een duwtje in de rug geven!

Rotary Oudenaarde
Rotary heeft een jarenlange traditie om te werken rond drugpreventie vanuit een maatschappelijk ondersteunende invalshoek, die geheel in de lijn ligt van de werkingsprincipes van Rotary Internationaal. Een vernieuwend project rond de opvolging van verslavingsproblematieken in de onmiddellijke omgeving van Oudenaarde is voor Rotary Oudenaarde dan ook een uniek en bijzonder waardevol te ondersteunen initiatief. Rotary Oudenaarde gelooft sterk in de heilzame werking van het beoefenen van muziek naast de specifiek gerichte opvolging van personen met een drugverslaving. Door de financiële ondersteuning is Rotary Oudenaarde ervan overtuigd een waardevolle bijdrage te leveren.