Regioscreening

Het project Regioscreening kadert in de Interne Staatshervorming van de Vlaamse overheid en heeft als doel de bestuurlijke verrommeling in te dijken. De gouverneur ondersteunt en coördineert het project voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Verloop

In 2011 en 2012 werden alle samenwerkingsverbanden waaraan lokale besturen (gemeente en ocmw) meewerken geïnventariseerd en samengebracht in één centrale databank.

In 2013 wordt de analysefase opgestart en uitgevoerd. Tijdens deze fase worden de Oost-Vlaamse gemeenten in clusters verdeeld om deel te nemen aan regiotafels. Tijdens deze regiotafels wordt o.m. de relatie lokaal bestuur – samenwerkingsverband en het globale landschap van samenwerkingsverbanden ten gronde geanalyseerd.

Met de resultaten van de regiotafels kunnen de lokale besturen dan in 2014 daadwerkelijk aan de slag om acties te ondernemen om het kluwen van samenwerkingsverbanden aan te pakken.

Meer informatie:www.lokaalbestuur.vlaanderen.be