Reisdocumenten

Waarvoor kunt u terecht bij de paspoortendienst?
De paspoortendienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen is bevoegd voor de afgifte van:

 • paspoorten aan Belgen die in het buitenland wonen van wie de laatste woonplaats in de provincie Oost-Vlaanderen was of die nooit in België gewoond hebben;
 • reisdocumenten aan erkende vluchtelingen die in Oost-Vlaanderen wonen;
 • reisdocumenten aan erkende staatlozen die in Oost-Vlaanderen wonen;
 • reisdocumenten aan andere categorieën vreemdelingen (zoals subsidiair beschermden) die in de onmogelijkheid verkeren om een paspoort te verkrijgen van hun eigen autoriteiten. Er gelden specifieke voorwaarden die kunnen verschillen voor elke aanvraag. Voor een vlotte en correcte behandeling raden we u ten zeerste aan om voor die reisdocumenten op voorhand contact op te nemen.

Let op! Vanaf 1 april 2017 werkt de paspoortendienst volgens afspraak.

Hoe vraagt u een paspoort aan?
Een paspoort aanvragen in twee stappen:

 1. Maak tijdig op voorhand een afspraak, zodat uw dossierbehandeling vlot kan verlopen. Stuur een mailtje naar fed.bevolking@oost-vlaanderen.be, met volgende gegevens, per persoon die een afspraak wil:
  • naam en voornaam
  • rijksregisternummer
  • een kopie van uw verblijfstitel of identiteitskaart (beide zijden)
  • voorstel voor een datum van de afspraak
 2. U ontvangt een bevestiging van de afspraak en de nodige informatie per e-mail.

Belangrijk: elke aanvrager – ook een minderjarige – moet aanwezig zijn op de afspraak.

Meer weten?
Federale dienst gouverneur – paspoorten
Openingsuren: maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Kalandeberg 1
9000 Gent
fed.bevolking@oost-vlaanderen.be
09 267 88 21