Ronde van justitiehuizen: boeiend, maar uitdagend

De drie Oost-Vlaamse justitiehuizen – in Dendermonde, Oudenaarde en Gent – kregen in juni een bezoekje van gouverneur Jan Briers. Via deze ronde wou de gouverneur uitgebreid kennismaken met de opdrachten van de justitiehuizen. Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Karine Moykens, gaf hiertoe de aanzet toen ze op de conclusievergadering van de gevangenisbezoeken vorig jaar de gouverneur vriendelijk uitnodigde om ook de justitiehuizen te bezoeken.

Dendermonde: schrijnend tekort aan drughulpverlening
De ronde van de justitiehuizen hield de eerste keer halt op woensdag 15 juni in Dendermonde. Daar kon de gouverneur en zijn genodigden* kennismaken met de algemene werking en het gevarieerde en uitdagende takenpakket van een justitiehuis. Tijdens het bezoek werd ook stilgestaan bij de specifieke noden die er zijn op vlak van drughulpverlening. Momenteel is er immers sprake van een schrijnend tekort aan goede hulpverlening en bovendien zijn de wachtlijsten bijzonder lang. Mensen die begeleiding willen of moeten krijgen, wachten vaak maanden op de start van deze hulpverlening. Het tekort is vooral nijpend in regio Zuid-Oost-Vlaanderen, waar er geen enkele voorziening is om drugsverslaafden te behandelen! Alle aanwezigen besloten om de noden nog beter in kaart te brengen en een stappenplan uit te stippelen om oplossingen te vinden.
De agenda werd met een positieve noot afgesloten: er bestaat namelijk een goede samenwerking tussen het politieparket en het justitiehuis op vlak van verkeersvormingen voor jongeren (drugs en alcohol).

Oudenaarde: samenwerking rond verkeersongevallen
20160622-justitiehuis-Oudenaarde.jpgOp woensdag 22 juni was het de beurt aan het justitiehuis van Oudenaarde. De hoofdfocus lag hierbij op het samenwerkingsprotocol verkeersslachtoffer. In dit uniek project zijn verschillende partners betrokken: politie, brandweer, vzw ouders van verongelukte kinderen, openbaar ministerie … Het samenwerkingsprotocol wil verkeersongevallen op een kwalitatievere manier kunnen afhandelen. Hierbij coördineert een verkeersconsulent – aangesteld vanuit de politiezone Vlaamse Ardennen – de verschillende dossiers. Deze coördinatie betekent een grote meerwaarde!
Vervolgens kwam het IRIS-project aan bod. Het IRIS-project staat voor Integrale Respons op Intrafamiliaal Seksueel misbruik en richt zich vooral op situaties waarbij de pleger de intentie heeft om opnieuw te gaan inwonen bij het slachtoffer. Hervalpreventie en slachtofferzorg staan centraal in het project, maar er is ook aandacht voor de inwonende partner. Een uitermate waardevol project, maar het is helaas nog niet implementeerbaar door beperkte budgettaire middelen.

Gent: psychische nood bij justitiabelen
20160623-justitiehuis-Gent.jpgDe laatste stop in de ronde viel op donderdag 23 juni in het justitiehuis van Gent. Tijdens dit bezoek werden twee pijnpunten besproken. Ten eerste het omgaan met psychische noden bij justitiabelen. Justitieassistenten merken vaak op dat de mensen waarmee zij werken specifieke psychiatrische problemen hebben, die nog niet behandeld werden of zelfs nog niet gediagnosticeerd werden. Alle betrokken partners binnen het toenmalige gerechtelijke arrondissement Gent sloten in 2014 een samenwerkingsakkoord  ‘Aanpak Crisissituaties bij personen met psychische noden’ af. Doel van het akkoord: meer ketengericht werken en het lijden van mensen met een psychische problematiek tot het minimum te beperken. Dankzij deze samenwerking werd het mogelijk om good practices uit te rollen zonder veel extra middelen.
Uit het gesprek bleek tot slot dat er nood is aan extra middelen om jonge justitiabelen extra kansen te bieden. De jeugdzorg focust op jongeren tot 18 jaar. Deze jongeren zijn theoretisch gezien geen kind meer, maar zijn ook nog niet volwassen. Maar ze komen wél terecht in de hulpverlening voor volwassenen. Er is dus nood aan meer continuïteit na de jeugdhulp zowel op vlak van informatie-uitwisseling, als zorgaanbod.

Conclusies
Uit de bezoeken blijkt dat justitiehuizen veel en goed werk verrichten, maar ook dat er verschillende noden zijn. De gouverneur onderzoekt op welke manier hij de justitiehuizen kan ondersteunen. Dit zal verder worden opgevolgd in rondetafelgesprekken in aanwezigheid van alle betrokken partners.

*De gouverneur werd hierbij vergezeld door de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de gedeputeerde voor Welzijn in Oost-Vlaanderen, de burgemeester, de afdelingsprocureur, de Dirco, de korpschef en de arrondissementscommissaris.