Snelheidsovertredingen: geen verbetering merkbaar over laatste 10 jaar!

6,3% van de gecontroleerde bestuurders betrapt op overdreven snelheid op de verkeersveilige dag

21ste Editie
Op maandag 27 februari vond de 21st  editie van de verkeersveilige dag plaats. De verkeersveilige dag herdenkt de dramatische kettingbotsing van 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth. Meer dan 200 voertuigen raakten in de kettingbotsing betrokken en er vielen 10 dodelijke slachtoffers en 56 zwaargewonden.

Op de verkeersveilige dag zetten Oost-Vlaamse politiezones extra in op verkeerscontroles. De verkeersveilige dag spits zich toe op verkeersovertredingen in het algemeen en snelheidscontroles in het bijzonder. Zo goed als alle Oost-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan de actie.

Snelheid
Met betrekking tot de snelheidscontroles bleek 6,3% van de gecontroleerde voertuigen een snelheidsovertreding te begaan. Dit is evenveel dan vorig jaar.

snelheid2

Het aantal snelheidsduivels binnen de afdeling Gent blijft het hoogst (10,2´%), al merken we wel een lichte daling op ten opzichte van vorig jaar (10,5%). Ook in de afdeling Oudenaarde daalde het aantal snelheidsovertredingen licht (8,1% ten opzichte van 8,6% in 2016). In de afdeling Dendermonde merken we een stijging op (7,4% ten opzichte van 5,6% in 2016).

Hoewel het aantal snelheidsovertredingen procentueel hetzelfde is als vorig jaar, is het aantal zware overtredingen, dat aanleiding geeft tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de bestuurder, wel gedaald van 11 naar 16 in 2016.

Overige verkeersovertredingen
De verkeersveilige dag richt zich op snelheidsovertredingen, maar ook andere vormen van verkeersovertredingen worden geverbaliseerd.

Er werden 1300 alcoholcontroles afgenomen. Hiervan hadden 11 bestuurders een strafbaar alcoholgehalte. 0,8 % van de afgenomen ademtesten bleek dus positief.

alcohol

Bij 104 personen werd een drugtest afgenomen. 7 personen  werden onderworpen aan een speekseltest en bij 4 personen werd een bloedstaal afgenomen.

drugs

Met betrekking tot andere inbreuken op het verkeersreglement zijn volgende zaken opvallend:

  • het aantal bestuurders zonder geldig rijbewijs is gedaald van 9 naar 4;
  • ook het aantal inbreuken op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is gedaald (9 dit jaar, t.o.v. 17 in 2016);
  • 19 bestuurders werden betrapt voor GSM-gebruik achter het stuur (vorig jaar 67);
  • 27 personen werden geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel (vorig jaar werden er nog 107 processen-verbaal opgesteld).

Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid
De resultaten tonen aan dat er blijvende aandacht moet besteed worden aan verkeersveiligheid. Snelheid blijft de belangrijkste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen. Gouverneur Jan Briers wil blijvend inzetten om dit onder de aandacht te houden.

Meer informatie
Wil je nog meer informatie over de resultaten? Alle details vind je hier.

Gouverneur Jan Briers wenst uitdrukkelijk de lokale politiezones en de federale politie te bedanken voor hun inzet op deze verkeersveilige dag. Samen werken we aan meer verkeersveiligheid!