Snelwegparking Drongen blijft open

Op 16 januari 2017 zaten alle betrokken partijen – provinciegouverneur Jan Briers, Gents burgemeester Termont, de kabinetten van minister Weyts, minister Jambon en staatssecretaris Francken – opnieuw rond tafel om de snelwegparking ter hoogte van Drongen te bespreken. Uit recente cijfers van de federale en lokale politie blijkt dat er zich geen nieuwe incidenten meer voordeden. De snelwegparking ter hoogte van Drongen blijft bijgevolg open.

Tijdelijke veiligheidsmaatregel
Op 29 september besliste gouverneur Jan Briers om de snelwegparking Drongen op de E40 (richting kust) een maand te sluiten voor vrachtwagens omdat er tijdens de voorafgaande maanden een toename van transmigranten werd vastgesteld. Die zorgden voor overlast in de nabije (woon)omgeving. Het bevel tot sluiting liep tot 7 november 2016. Daarna werd de parking 24/24 uur bewaakt met hondenpatrouille, een initiatief van minister Weyts. De hondenpatrouilles werden uitgevoerd tot 31 december 2016.