Subsidies voor Landschap van Erembald tot Kravaalbos: verdiende beloning voor inzet projectpartners!

Winter in het Kravaalbos ©Jo De Coninck

Winter in het Kravaalbos ©Jo De Coninck

 

Voor het strategisch ruimtelijk project Landschap van Erembald tot Kravaalbos kan 2017 al niet meer stuk. Vlak voor de jaarwisseling kende Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw namelijk een subsidie toe van 300.000 euro. Dankzij de subsidie kan het project een projectcoördinator aanstellen gedurende drie jaar. Een ware én terechte beloning voor het harde werk van àlle projectpartners!

Open ruimte gebied beschermen…
Het projectgebied van 6.700 ha is rijk aan historisch en cultureel erfgoed en heeft sterke natuurwaarden. Denk maar aan de zacht glooiende heuvels bijvoorbeeld, of het Kravaalbos en de Abdij van Aflligem. Maar het projectgebied staat onder druk! Als de bevolking in de omliggende woonkernen verder groeit, zal de druk alleen maar toenemen. “Suburbanisatie zorgt dat de open ruimte versnippert en vermindert. Daarnaast zijn er belangrijke uitdagingen voor een open ruimte zoals recreatie, leefbaarheid en biodiversiteit. Het project wil hiervoor oplossingen aanreiken,” zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor milieu en voorzitter van het Regionaal Landschap Schelde-Durme, dat dit landschapsproject onder haar hoede heeft. ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ zet in op de verdere ontwikkeling van het open ruimte gebied in relatie tot de bebouwde kernen.

Én verder ontwikkelen tot toeristisch-recreatieve aantrekkingspool
De kracht van het project ligt in de provinciegrensoverschrijdende werking. Het project slaagt er in om alle partners samen te brengen – over de grenzen heen – en ziet er op toe dat alle planningsinitiatieven er komen,” verklaart gouverneur Briers, coördinator van het project. Het ambitieuze projectpartnerschap wil het gebied ontwikkelen tot een toeristisch-recreatieve aantrekkingspool die naast de omwonenden ook de inwoners van Brussel bedient. Een betere verwevenheid van natuur, landbouw en erfgoed maken het ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren.

Gouverneur Briers wil àlle partners danken voor hun inzet. Een dikke merci aan: de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de Stad Aalst en de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk, de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Pajottenland & Zennevallei en Groene Corridor!