Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?

Gouverneur Jan Briers en burgemeester Alain Pardaen organiseren op vrijdag 4 mei 2018 het congres ‘Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?’

5 jaar later – dag op dag – blikken we terug en staan we stil bij de zaken die de ramp ons leerde.

Zijn er genoeg maatregelen genomen om de veiligheid op het spoortransport te verbeteren? Hoe gaan getroffenen en hulpverleners om met een ramp van deze omvang? Wat heeft de medische discipline geleerd uit de ramp? Welke stappen zijn er gezet om de communicatie te verbeteren? Hoe verloopt het gerechtelijke onderzoek bij dit soort incidenten? Waar moeten we in de toekomst nog verder op inzetten? Verschillende experts gaan met elkaar in debat tijdens vier thematische panelgesprekken, gemodereerd door Chris Van de Voorde, kolonel op rust, hulpverleningszone centrum.

foto Wetteren voor op website

Het congres is bedoeld voor professionals binnen de noodplanning: hulpverleners en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines die een noodsituatie beheren, overheden en partners. Er zijn immers vijf disciplines binnen de noodplanning, die noodsituaties beheren. Discipline 1 (brandweer), discipline 2 (medische), discipline 3 (politie), discipline 4 (logistiek en civiele veiligheid), discipline 5 (informatie aan de bevolking). Experten – vertegenwoordigers van de disciplines – gaan met elkaar in debat en willen van elkaar leren, om hun procedures en werking te kunnen verbeteren waar nodig. Met het oog op een adequate bescherming van de bevolking bij een noodsituatie.

Benieuwd naar het programma?

8:30 – ontvangst met koffie
9:00 – verwelkoming door de gouverneur
9:15 – 10:05: ‘veiligheid en transport’

 • Spreker: Gert Van Bortel, emergency response vice president, BASF
 • Panelleden in het debat:
 • Gert Van Bortel
 • Philippe Degraef, directeur, Febetra
 • Robert Boogaerts, expert risk management and hazards, Infrabel
 • Wouter De Geest, CEO, BASF Antwerpen
 • Patrick Lafontaine, expert spoorwegveiligheid

10:05 – 10:25 uur: koffiepauze
10:25 – 12:00: ‘medische en psychosociale hulpverlening’

 • Sprekers: dr. Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur
 • FOD Volksgezondheid en maj. dr. Erik de Soir, docent crisispsychologie, Koninklijke Militaire School en brandweerpsycholoog hulpverleningszone Noord-Limburg
 • Panelleden in het debat:
  • dr. Winne Haenen
  • dr. Erik de Soir
  • prof. dr. Walter Buylaert, spoedarts, UZ Gent
  • prof. dr. Peter De Paepe, spoedarts, UZ Gent
 • Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren
 • Gerritjan Maes, korpschef, politiezone Wetteren Laarne Wichelen

12:00 – 13:00: broodjeslunch
13:00 – 14:30: ‘informatie en communicatie’

Deel 1: interne communicatie

 • Spreker: Bert Brugghemans, zonecommandant, hulpverleningszone Antwerpen
 • Panelleden in het debat:
  • Bert Brugghemans
  • Elke Allaert, diensthoofd noodplanning, federale diensten gouverneur Oost-Vlaanderen
  • Vic De Loof, directeur operaties, politiezone Wetteren Laarne Wichelen
  • Daniel Haché, directeur externe relaties, NV Astrid

Deel 2: informatie aan de bevolking

 • Spreker: Peter Mertens, woordvoerder, algemene directie crisiscentrum
 • Panelleden in het debat:
  • Peter Mertens
  • Jan Briers, gouverneur van Oost-Vlaanderen
  • Jo Fonck, burgemeester van Denderleeuw
  • Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren
  • Frédéric Petit, woordvoerder, Infrabel

14:30 – 14:50: pauze
14.50 – 15.40 uur: ‘gerechtelijke en financiële aspecten’

 • Spreker: Erwin Dernicourt, procureur-generaal bij het hof van beroep Gent
 • Panelleden in het debat:
  • Erwin Dernicourt
  • Wauthier Robyns, directeur, Assuralia

15:30: slotwoord door de burgemeester van Wetteren

Interesse gewekt?
Meer informatie via Elke Allaert, diensthoofd noodplanning bij de federale diensten van de gouverneur. Via mail: Elke.allaert@ibz.fgov.be of via telefoon: 09 269 82 72.