Agentschap Binnenlands Bestuur

Als Vlaams regeringscommissaris houdt de gouverneur toezicht op het correct functioneren van de lokale besturen. Hij behandelt ook de klachten van burgers tegen de lokale besturen.

Voor de uitvoering van het toezicht en de klachtenbehandeling wordt de gouverneur ondersteund door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naast het toezicht op lokale besturen en de klachtenbehandeling werkt de gouverneur ook samen met Vlaamse afdeling aan bepaalde projecten, zoals het project Regioscreening.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (site Oost-Vlaanderen) is gehuisvest in het Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1. Per mail bereikbaar op binnenland.oostvlaanderen@vlaanderen.be.

Meer informatie: www.binnenland.vlaanderen.be