Wapenvergunningen

Wijziging dienstverlening Wapens

Vanaf 1 januari 2016 kan u enkel op afspraak terecht bij de dienst Wapens in het federaal huis van de gouverneur (Kalandeberg 1, 9000 Gent). Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via het algemeen nummer 09/267.88.55 of rechtstreeks bij uw dossierbehandelaar.

 

Sinds de nieuwe wapenwet van 9 juni 2006 zijn in principe uitsluitend nog de jager, de sportschutter en de wapenverzamelaar gerechtigd vuurwapens te bezitten. De vergunningen zijn onbeperkt geldig maar maken het voorwerp uit van een vijfjaarlijkse controle door de gouverneur. De nieuwe wapenwet heeft ook de bevoegdheden van de gouverneur in deze materie sterk uitgebreid.

De gouverneur verleent :

  • vergunningen voor vergunningsplichtige wapens
  • erkenningen inzake wapens en munitie (handelaars, verzamelaars)
  • erkenningen voor schietstanden
  • machtigingen voor wapendracht
  • de Europese vuurwapenpas

Formulieren en meer informatie vindt u hier en via: Federale directie Politiezaken en Wapens – dienst Wapenvergunningen – Kalandeberg 1, 9000 Gent, tel. 09 267 88 55, wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be (bezoek enkel na afspraak).