Wijziging dienstverlening Wapens

Vanaf 1 januari 2016 kan u enkel op afspraak terecht bij de dienst Wapens in het federaal huis van de gouverneur (Kalandeberg 1, 9000 Gent). Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via het algemeen nummer 09/267.88.55 of rechtstreeks bij uw dossierbehandelaar.